Våra bolag

Bonnier Group består av bolag med tyngdpunkt på journalistik, böcker, digitala tjänster, film, e-handel och fastigheter.

Bonniers nya struktur med operativt självständiga dotterbolag infördes den 1 januari 2019. Den bärande idén i den nya ordningen är att ansvaret och besluten flyttar så nära respektive verksamhet som möjligt, vilket skapar en effektivare organisation.

Bonniers bolag är verksamma inom en mängd olika områden.

Bonnier Books består av bokförlag i Finland, Norge, Polen, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Bonnier News erbjuder ett brett medieutbud, från dagstidningar och tidskrifter till e-learning och business-to-business-tjänster.

Bonnier Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Stockholm och Uppsala, numera även hyresbostäder.

E-handelsbolagen inom Adlibrisgruppen erbjuder böcker, leksaker och kontorsmaterial.

Tidskrifter står i fokus på danska Bonnier Publications och i USA drivs verksamheten inom Bonnier Corporation.

SF Studios producerar och distribuerar filmer och tv-serier med fokus på den nordiska marknaden.

Bonnier Ventures är Bonniers venturekapitalverksamhet.

Boninvest äger noterade svenska aktier och har investeringar i private equity, venture capital och hedgefonder.