Bonnier News 2019

Journalistik har aldrig varit viktigare

Under 2019 manifesterades än en gång hur kvalitativ journalistik från trovärdiga varumärken blir allt viktigare och efterfrågas av allt fler. Bonnier News har ytterligare stärkt sin position, bland annat genom förvärvet av lokaltidningskoncernen MittMedia.

Anders Eriksson, vd för Bonnier News

2019 var ett år av förändring och tillväxt för Bonnier News, som idag samlar Bonniers nyhets- och tidningsverksamhet. När bolaget bildades 2015 utgick det från de fyra stora dagstidningarna Dagens Nyheter, Expressen, Dagens industri och Sydsvenskan. Idag omfattar verksamheten – som ett resultat av Bonniers nya struktur – även magasinsdelen Bonnier Magazines & Brands och utländska Business to Business med huvudverksamhet i affärstidningar och nischade tjänster.

Under 2019 gjordes dessutom nya inbrytningar på lokaltidningsmarknaden. Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan samt Expressens editioner GT och Kvällsposten har fått sällskap av mediekoncernerna MittMedia och Lokaltidningen.

Förvärvet av MittMedia, som gjordes tillsammans med norska Amedia, är en av 2019 års största händelser i Mediesverige. 28 mellansvenska tidningar integreras i Bonnier News. Den redaktionella strategin bygger på självständighet för titlarna. Under hösten har 11 nya chefredaktörer utsetts med tydliga ansvar för innehåll och läsarintäkter, enligt den modell som gäller i hela Bonnier News. MittMedias tidningar behåller även sina tidigare politiska profiler. Den övergripande strategin är att värna utgivningen av papperstidningar runtom i Sverige, samtidigt som tidningarna utvecklar digitala läsarintäkter och produkter.

Förvärvet av gratistidningsgruppen Lokaltidningen är ett naturligt steg för att ytterligare stärka HD-Sydsvenskans närvaro i södra Sverige. Båda förvärven är ett uttryck för Bonnier News starka tro på den lokala journalistikens förmåga att engagera och genom unikt innehåll driva digital tillväxt.

Även affärsmedia har vuxit under året. Genom förvärvet av Dagens Samhälle, nyhetstidningen om den offentliga sektorns affärer, stärker Dagens industri-gruppen ytterligare sin position i Sveriges näringsliv. Parallellt har ett gediget arbete skett för att vända det förra affärsområdet Magazines & Brands (tidigare Bonnier Tidskrifter)
till lönsamhet och integrera det i Bonnier News Lifestyle, sprunget ur Expressens magasin.

Bonnier News satsade under 2019 även på paketdistribution genom lanseringen av Early Bird, som är ett samarbete med mediebolagen Stampen, Gota Media, NTM, Hall Media och NWT. I satsningen utnyttjas den befintliga morgontidningsdistributionen till leveranser av paket till läsarna tidigt på morgonen. Mediebolagen ges samtidigt möjlighet att öka värdet av distributionen och dra nytta av e-handelns kontinuerliga ökning.

Bonniers tidningsverksamhet är detsamma idag som när de första tidningsinvesteringarna gjordes i mitten av 1800-talet: Att bättre än någon annan och så snabbt som möjligt tillgodose behoven av relevant, intressant och sann information om viktiga händelser och frågor. Utifrån en unik, och digitalt växande, position som ägare till Sveriges starkaste och mest trovärdiga varumärken står Bonnier News starkt i att förvalta och förnya Bonnierkoncernens 200 år långa tradition av oberoende journalistik och försvar av det fria ordet.

Bonnier News

Omsättning: 7 579 MSEK (6 713 MSEK)

EBITA: 211 MSEK (174 MSEK)

Antal medarbetare: 5 000, varav 2 000 journalister

Styrelseordförande: Tomas Franzén

VD: Anders Eriksson