Bonnier Books 2019

En berättelse om ålar

Bonnier Books samlar Bonniers bokrelaterade verksamheter. Idag spänner dessa från traditionella förlag till bokhandelskedjor och digitala prenumerationstjänster för ljud- och e-böcker, även om kärnan är och alltid har varit förlagsverksamheten.

Håkan Rudels, vd för Bonnier Books

På Albert Bonniers Förlag har berättelser utvecklats och förädlats sedan 1837. Under 2019 fick en oväntad bok om ålar stå i fokus.

”Jag tror jag har skrivit en bok om ålar och jag vet inte vad jag ska göra nu.”

”Det låter intressant. Skicka den till mig.”

Så löd en mejlväxling senhösten 2018 mellan journalisten Patrik Svensson och Daniel Sandström, litterär chef och förläggare på Albert Bonniers Förlag.

Daniel Sandström är litteraturvetare med en bakgrund som journalist. Han hade tidigare jobbat med Patrik Svensson. När han fick mejlet visste han att det kom från en fantastisk skribent. Patrik hade skrivit en personligt berättad text om ålar, om människans kunnande och fascination för ett djur som vi vet förvånande lite om. Och om relationen mellan en far och en son som tillsammans fiskat ål.

Daniel lockades även av textens angreppssätt – att det var en facklitterär text berättad med skönlitterär ambition. För en förläggare som arbetar med både skön- och facklitteratur var det särskilt intressant att berättelsen placerade sig just i gränslandet däremellan. Dessutom hade flera berättande faktaböcker nyligen fått stort genomslag i Storbritannien och USA.

När ett manus skickas till ett förlag behöver det inte vara perfekt från början. Det viktiga är att berättelsen har något särskilt. Vid ett första möte mellan författare och förlag blir beskedet ofta att en rad saker i texten måste bearbetas innan manuset kan ges ut som en färdig bok. Den här gången kände Daniel Sandström direkt att boken skulle kunna bli något speciellt.

I mars 2018 antogs Patriks manus för utgivning. Tillsammans började författaren och förläggaren fundera över vad som var bokens kärna och hur berättelsen skulle kunna utvecklas. Texten redigerades och kapitel skrevs om, lades till eller bytte plats. De barndomsskildringar som tidigare hade funnits i bokens slut sköts in mellan populärvetenskapliga passager och essäer om ålen.

Det är vid denna punkt som förlagets arbete normalt formaliseras. Förlaget aktiverar ytterligare experter – en redaktör, en korrekturläsare, en grafisk formgivare och illustratör och flera olika kommunikatörer. Tillsammans förädlar de författarens manus till den färdiga bok som ska komma att möta läsarna.

I juli 2019 gavs Ålevangeliet ut i Sverige. Då hade rättigheterna till boken redan sålts till fler än 30 länder.

I november tilldelades Patrik Svensson Augustpriset, och när 2019 summerades var Ålevangeliet Sveriges mest sålda fackbok. Den initiala magkänslan – att en personlig bok om ålar skulle kunna bli något speciellt – visade sig stämma.

 

Bonnier Books

Omsättning: 5 770  MSEK (5 522 MSEK)

EBITA: 250 MSEK (148 MSEK)

Antal medarbetare: 1 830

Styrelseordförande: Maria Curman

VD: Håkan Rudels