Adlibrisgruppen 2019

Fullt fokus på kunderbjudande och logistik

Adlibris satsar på smidigare e-handel och snabba hemleveranser.

Jonas Karlén, vd för Adlibrisgruppen

Adlibris var ett av de första e-handelsbolagen i Norden. Från början handlade företaget bara med böcker, och det fick snabbt en stark ställning inom svensk, finsk och norsk bokförsäljning.

År 2004 förvärvades Adlibris av Bonnier. Så småningom växte erbjudandet även till andra produktkategorier än böcker.

Under 2018 påbörjade Adlibris ett omfattande arbete med att bygga ut och utveckla sin logistikanläggning. Ett arbete som fortsatte och intensifierades under 2019, då fokus låg på att trimma in, förbättra och effektivisera logistikflödet. Investeringarna på detta område har bidragit till att förbättra Adlibris service och öka kvaliteten och effektiviteten i leveranserna.

Under 2020 fortsätter Adlibris att fokusera på kunderbjudandet och logistiken. Ambitionen är att ytterligare förbättra kundens totalupplevelse – från ögonblicket då köpet övervägs till dess att kunden har produkten i sin hand. En viktig del av detta är att erbjuda attraktiva leveransalternativ. Fler leveranser ska komma direkt hem till kunden istället för till ett ombud. Idag kan Adlibris kunder i delar av Stockholm och Göteborg få paket levererade hem på mindre än en timme. Adlibris erbjuder också leveranser med morgontidningsutdelningen, via tjänsten Early Bird som är ett samarbete mellan ett antal tidningskoncerner där bland annat Bonnier News ingår. Under 2020 planerar Adlibris nästa steg för att möjliggöra snabbare hemleveranser till fler.

Adlibrisgruppen

Omsättning: 2 282 MSEK (2 341 MSEK)

EBITA: -217 MSEK (-116 MSEK)

Antal medarbetare: 500

Styrelseordförande: Johan Karlsson

VD: Jonas Karlén