Bonnier Corporation 2019

Vägen till ett mer jämställt arbetsliv

Tidskriftsmarknaden har över tid blivit även en event- och konsultverksamhet. Bonnier Corporation erbjuder allt detta i USA.

Eric Zinczenko, vd för Bonnier Corporation

Bonnier Corporations huvudsakliga verksamhet är utgivning av ett 30-tal tidskrifter i USA med fokus på specialintressen. Det kan handla om fiske, friluftsliv och motorcyklar.

En av titlarna är Working Mother, som när den startades 1978 var en vanlig tidskrift som vände sig till mammor i karriären. Med åren nådde Working Mother nya grupper genom att utöver utgivningen synas i konferenser, events och digitala kanaler. Verksamhetens syfte övergick gradvis till att vara med och skapa
kulturell förändring i arbetslivet. Som ett led i denna utveckling startades Culture@Work, en särskild verksamhet för strategisk rådgivning och analys.

Över 500 organisationer runtom i världen har redan tagit hjälp inom ramarna för initiativet. Det handlar om att bygga och implementera strategier för att förändra organisationernas interna kultur och öka mångfald och inkludering på arbetsplatserna. Verksamhetens synsätt är att en bättre företagskultur alltid börjar med djupgående förståelse för medarbetarnas perspektiv och erfarenheter.

Working Mother vänder sig fortfarande till föräldrar i arbetslivet, men riktar sig idag också till minoritetsgrupper i arbetslivet. I USA har tidskriften spelat en viktig roll för diskussionen om jämställdhet och mångfald. Samtidigt bidrar eventverksamheten starkt till resultat och omsättning. En annan intressant intäktskälla är licensavtalen. Bonnier Corporation knöt under 2019 nya sådana. Bland annat kommer köksredskap under 2020 att säljas under varumärket Saveur Cookware.

Utvecklingen av Bonnier Corporation från att ge ut tidskrifter, till att även erbjuda event och sedan också konsultverksamhet, avspeglar hur mediemarknaden har förändrats över tid, och hur Bonnier Corporation har anpassat sig till denna omvandling.

Bonnier Corporation

Omsättning: 1 197 MSEK (989 MSEK)

EBITA: 9 MSEK (-6 MSEK)

Antal medarbetare: 325

Styrelseordförande: Jens Müffelmann

VD: Eric Zinczenko

Populära titlar från Bonnier Corporation

Boating

Cycle World

Field & Stream

Flying

Motorcyclist

Popular Science

Popular Photography

Sailing World

Saveur

Wakeboarding

Working Mother

Yachting