Tillväxt och stabilitet

Boninvest äger noterade svenska aktier och har investeringar i private equity, venture capital och hedgefonder. Delar av innehaven förvaltas i egen regi, medan externa förvaltare svarar för investeringar i mer nischade tillgångar. Tillgångarnas värde uppgick vid årsskiftet till 1,5 miljarder SEK. Värdeökningen var 22,9 (-0,5) procent under 2019.

BONNIER GROUP ÄGER 30 procent av Bisnode. Resten ägs av Ratos AB. Under 2019 erhöll Bonnier Group 75 MSEK i utdelning från bolaget. Bisnode har länge levererat integrerad och kvalitetssäkrad data för att hjälpa företag att effektivisera affärsprocesser och fatta välgrundade beslut. Under 2019 omsatte Bisnode 3,8 miljarder SEK och EBITA uppgick till 480 MSEK. Verksamheten bedrivs i 19 europeiska länder och företaget har omkring 2 000 medarbetare.

Bonnier Skog äger och förvaltar skogsfastigheter i Dalsland, omfattande cirka 4 000 hektar. Tillgångarnas bokförda värde är 197 MSEK (197 MSEK).