Ordförande och vd

Redo för nästa fas

Våra bolag

Tio bolag inom journalistik, böcker, digitala tjänster och fastigheter

Resultat 2019

Resultatförbättring för Bonnier

Bonniers Konsthall främjar samtidskonsten

Från tryckerier till bostäder

Bonnier Fastigheter bygger, äger och förvaltar fastigheter

Ägarord

Bonniers berättande bidrar till ett öppnare samhälle