Bonniers Konsthall främjar samtidskonsten

Bonniers Konsthall är en öppen plats för ny svensk och internationell samtidskonst mitt i hjärtat av Stockholm.

Sedan starten 2006 har Bonniers Konsthall arbetat med att visa och diskutera konst från hela världen. Verksamheten växte fram ur ett engagemang i unga konstnärskap, vilket än idag utgör platsens kärna. Den strykjärnsformade transparenta byggnaden – ritad av Johan Celsing – har en glasfasad ut mot staden. Den speglar konsthallens vilja att vara en öppen och tillgänglig plats.

Bonnier för sitt kulturarv vidare genom att stötta samtidskonsten. Nästan lika länge som bolaget har gett ut böcker och tidningar har Bonnierfamiljen stöttat konstnärer. I den Bonnierska villan Nedre Manilla på Djurgården i Stockholm hänger en unik porträttsamling av framstående svenska författare – från August Strindberg till berättare av idag.

På Bonniers Konsthall är utställningarna öppna för alla. Ett av verksamhetens viktigaste mål är att främja människors relation till samtidskonsten. På konsthallen visas svenska och utländska konstnärer, både redan kända namn och de som inte ännu hittat ut till en bredare publik. Det kan vara grupputställningar som vill sätta konsten i ett större, kulturellt sammanhang eller presentationer av enskilda konstnärskap.

2020 inleds med en stor grupputställning med landskapsmåleri, Träden står ljust gröna. Utställningen samlar historiska och samtida konstnärer som riktar blicken mot skogen, marken och landskapet. Därefter presenteras en soloutställning med den uppmärksammade konstnären Éva Mag. Hon fick nyligen ett hedersomnämnande för sitt verk DEAD MATTERS MOVES som hon presenterade på Performa 19, världens ledande performancebiennal för bildkonstnärer i New York. 

Besökare tas emot av konsthallens värdar som har en djup kunskap inom samtidskonst, de flesta även en egen konstnärlig praktik. Varje dag håller de öppna introduktioner till utställningarna. På konsthallen erbjuds även andra möjligheter till fördjupning genom barnvagnsvisningar, tematiska visningar och programkvällar.

Verksamheten tar avstamp i Maria Bonnier Dahlins stiftelse som grundades av Jeanette Bonnier 1985, till minne av dottern Maria som tragiskt omkom i en bilolycka. Sedan dess har stiftelsen årligen delat ut stipendier till unga svenska konstnärer. Maria Bonnier Dahlins stiftelse har hela tiden sökt upp det nya och nyskapande. De konstnärer som har tagit emot stipendiet genom åren tillhör idag några av Sveriges mest uppmärksammade. 2019 års stipendium gick till Olof Marsja och Iris Smeds. 

Jeanette Bonnier grundade även Bonniers Konsthall. Efter hennes bortgång 2016 skapades en stiftelse i hennes namn. Stiftelsen fortsätter att stödja finansieringen och utvecklingen av Bonniers Konsthall.