Styrelseordförande Bengt Braun och vd Erik Haegerstrand

Stockholm, februari 2020

Ordföranden: Redo för nästa fas

När jag för snart två år sedan tackade ja till att fatta klubban som koncernens styrelseordförande var det med ambitionen att tillsammans med ledning och styrelse kunna få en enklare struktur för koncernen på plats, att säkerställa att vi har riktigt vassa ledningar och styrelser i våra bolag och att därigenom vända en under många år tråkig utveckling av både omsättning och resultat.

Med risk för att låta som en känd president kan vi nu pricka av alla dessa ambitioner. Erik Haegerstrand och hans team har tillsammans med bolagen skruvat till det hela på ett imponerande sätt, med ett trimmat moderbolag och mer självständiga operativa bolag som resultat.

Mest nöjd är jag med att vi har så många skickliga medarbetare som leder och verkar i bolagen. Det känns oerhört bra att de vill vara en del av vår framtid i Bonnier.

Därtill är vi glada över att under året ha gått i mål med försäljningen av tv-verksamheten inom Bonnier Broadcasting, med TV4, C More och finska MTV. Efter att ha varit skuldtyngda under flera år är nu också finanserna starkare än på decennier. Broadcastingaffären har gjort att koncernen är nästan skuldfri, vilket öppnar helt nya möjligheter framöver.

Koncernens resultat ökar för första gången på många år, och vi är absolut på rätt väg. Vi har ännu inte nått en nivå som man ska vara stolt och nöjd med, men glad och hoppfull finns det goda skäl att vara. Alla bolag utom ett förbättrade sina resultat jämfört med föregående år. Det var länge sedan detta hände. Och efter tio år med fallande omsättning ökade koncernen sin försäljning, den avyttrade broadcastingverksamheten oräknad.

Budgeten för 2020 och treårsplanerna lovar god fortsättning för åren framöver. Vi har också ett antal spännande nysatsningar. Jag kan inte annat än tro att det kommer att gå bra. Grunden är lagd, nu är det dags för nästa fas.

Bengt Braun,
Styrelseordförande


 

Intervju med VD Erik Haegerstrand: ”Fortsatt förbättrade resultat”

Vi har gått in i ett nytt årtionde som ännu är ett oskrivet blad. Men vad kännetecknade 2010-talet för Bonnier?
Det var ett händelserikt årtionde för Bonnier. I mediebranschen såg vi tidigt digitaliseringen. På 2010-talet slog denna utveckling igenom på allvar. Digital teknik skapade helt nya konkurrenter, format och affärsmodeller. Det blev nödvändigt att ställa om till digitala tjänster. Ett av skälen till att vi sålde Broadcasting var att streamingtjänster helt förändrat förutsättningarna för tv. Samtidigt har koncernens fastighetsbolag och kapitalförvaltning utvecklats positivt.

Hur ser det ut för Bonnier inför 2020-talet?
Försäljningen av Broadcasting har rejält förstärkt vår finansiella grund. Vi kan vara mer långsiktiga och fortsätta att investera i utvecklingen av vår historiska kärna inom publicistik och förläggande samtidigt som vi tillför verksamheter inom tillväxtbranscher.

En del frågar sig säkert vart Bonnier är på väg efter försäljningen av tv-verksamheten. Hur svarar ni dem?
Den entreprenöriella drivkraften har varit central i Bonnier ända sedan starten för mer än 200 år sedan. Verksamheter har kommit och gått allt eftersom utvecklingen ändrat förutsättningarna. Nu har vi förstärkta resurser och en ny decentraliserad struktur för att kunna skynda på utvecklingen i bolagen. Vi kommer att kunna göra investeringar som vi tidigare haft svårt att finansiera.

Om vi tittar på bolagen, vad vill du särskilt peka på i Bonnier News från året som har gått?
Bonnier News satsning på lokaljournalistik har nog hamnat i skymundan för Broadcasting-försäljningen. Genom köpet av MittMedia och Lokaltidningen stärktes lokaljournalistiken, samtidigt som vi ser en stor affärsmöjlighet framåt.

Även i Bonnier Books finns spännande möjligheter, eller hur?
Ja, i Bonnier Books ser vi exempelvis en stark tillväxt för BookBeat, som nu på allvar har lanserats i Tyskland. Men även om ny teknik och nya konsumentbeteenden har stor betydelse för våra verksamheter så visade Bonnier Books under 2019 att framgången också ligger i att göra det vi alltid har varit bäst på. Vi hade flera mycket uppmärksammade utgivningar och dessutom mottog två Bonnierutgivna författare Nobelpriset i litteratur. Förlagen i Tyskland imponerar med det bästa resultatet för Bonnier Media Deutschland på tio år, utan påverkan från några egentliga bästsäljare.

Hur ser det i övrigt ut i den publicistiska verksamheten?
SF Studios har visat en positiv utveckling under några år och har goda förutsättningar inför 2020. Bonnier Corporation och Bonnier Publications verkar på föränderliga marknader och står därför inför intressanta utmaningar. Bonnier Publications redovisade ännu ett fantastiskt resultat 2019. 

Vad händer i Adlibris?
I Adlibris har vi den senaste tiden investerat i att utveckla logistiken och julsäsongen 2019 var stark. Förutom förbättrad logistik ser ledningen över sortimentet.

Med försäljningen av tv-verksamheten har Bonnier större utrymme för investeringar. Här är Bonnier Ventures viktiga. Hur är utvecklingen där?
Bonnier Ventures fortsätter att investera i och bygga spännande startups. Värdeutvecklingen har varit stark samtidigt som vi får kontakt med bolag som kanske blir nya verksamhetsområden för Bonnier.

Vilken är rollen för Bonnier Fastigheter i den nya strukturen?
I ett familjeägt företag är det viktigt att sprida den ekonomiska risken. Genom försäljningen av tv-verksamheten minskar vårt beroende av annonsintäkter, men vi fortsätter ha ett stort beroende av traditionella medier. Fastigheter är därför en väldigt viktig del av vår verksamhet, och den största värdemässigt. Det är också väldigt spännande att Bonnier Fastigheter under 2019 började investera i bostadsfastigheter, just för att få en större riskspridning. Bonnier Fastigheters resultat och kassaflöde 2019 imponerar. Kapitalförvaltningen i Boninvest är ett annat sätt att diversifiera.

Vad blir viktigast under 2020?
Fortsatt förbättrade resultat och kassaflöden från bolagen. Vi kommer även fokusera på att sänka de centrala kostnaderna, vilket vi redan är på god väg med.