Älskad konst

Bonnier för sitt kulturarv vidare genom sitt unika stöd till modern konst.

Nästan lika länge som Bonnier har varit verksamt inom böcker och journalistik har Bonnierfamiljen stöttat konsten. I familjens residens i Stockholm, Nedre Manilla, märks den starka kärleken till konst tydligt. Här finns en oöverträffad samling med hundratals porträtt på framstående svenska för­fattare, från August Strindberg till berättare av i dag.

Medan det krävs en privat visning för att se målningarna på Nedre Manilla, är samlingarna och utställningarna på Bonniers Konsthall öppna för alla. Bonniers Konsthall grundades 2006 av Jeanette Bonnier och är ett av Stockholms främsta privata konstmuseer. Här visas samtida konst från Sverige och andra delar av världen, med målet att sprida och öka kunskapen om samtida konst. De senaste utställningarna har visat på ett brett spektrum, med verk från nätverket Artists’ Film International samt konstnärerna Dora García och Peter Liversidge.

– På Bonniers Konsthall sätts den samtida konsten in i större sammanhang, säger Magnus af Petersens, chef för konsthallen. Här kan vi se verk av, möta och diskutera vår tids främsta konstnärskap. Och i tematiska grupputställningar diskuteras frågor som även sträcker sig utanför det estetiska fältet som exempelvis Bilden av krig.

konsthallen har en aktiv pedagogisk verksamhet i vilken man tar emot skolklasser och erbjuder workshopar. På helgerna hålls guidade turer med kunniga guider och etablerade konstnärer. Konsthallen samarbetar också med andra svenska och internationella kulturinstitutioner vad gäller utställningar, utbildningsprogram, bokpubliceringar och långsiktig forskning.

Konsthallen har sina rötter i Maria Bonnier Dahlins Stiftelse, som grundades 1985 av Jeanette Bonnier till minne av hennes dotter Maria Bonnier Dahlin. Jeanette Bonnier avled 2016 och lämnade efter sig en stiftelse med resurser för framtida finansiering och utveckling av Bonniers Konsthall, tillsammans med stöd från familjen Bonnier.

Stöd till unga konstnärer

Bonnier stöder även unga svenska konstnärer. Varje år delas stipendier ut av Maria Bonnier Dahlins Stiftelse. De senaste stipendiaterna är Liva Isakson Lundin och Linnéa Sjöberg. Till tidigare stipendiater hör de nu etablerade svenska konstnärerna Mamma Andersson och Cecilia Edefalk, med flera.